فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

پس از چند ماه، عموی روسو او را به کشیش پروتستان دیگری به نام لامبرسیه در دهکدهای در جنوب ژنو سپرد، و روسو حدود دو سال را نزد او و خواهرش گذراند. پس از آن روسو نزد «مامان» در شارمت (به فرانسوی: Charmettes)، دهکدهای در نزدیکی اَنسی، مستقر شد و موسیقی را نزد سرپرستش آموخت. او با شرکت و برنده شدن در مسابقهٔ آکادمی دیژون در سال ۱۷۵۰ و نوشتن نخستین رساله خود در پاسخ به سؤال ««آیا بسط، توسعه و استقرار علوم و هنر موجب اصلاح اخلاق مردم است یا خیر؟ روسو از دوران زندگیاش در اَنسی به عنوان بهترین دوران زندگیش در اتو بیوگرافی خود یاد کردهاست. در این مقاله که به حوزه روانشناسی و تربیتی مرتبط است، مفاهیم روش تجربی، آموزش و پرورش تدریجی، آموزش و پرورش همراه با حفظ استقلال و آزادی آموزشی روشن خواهند شد. روسو که از روز اول دیدارش با مادام دو وارانس به او علاقهمند شده بود، در اعترافات خود آوردهاست که بارها عاشق شدهاست، ولی هیچکدام از این عشقها به زیبایی علاقهٔ او به «مامان» نبودند. این مسائل به سلامت و بهداشت روانی والدین کمک می کند.

تربیت عبارت است از انتخاب رفتار و گفتار مناسب، ایجاد شرایط و عوامل لازم و کمک به شخص مورد تربیت، تا بتواند استعدادهای نهفتهاش را شکوفا سازد و بهسمت کمال مطلوب، حرکت کند. مقاله حاضر به بررسی نظریه تربیتی منفی روسو پرداخته و ردّ پای این نظریه را در روانشناسی امروز دنبال می کند تا از این طریق به ارزیابی تأثیر نظریات وی بر نظریات مربیان و روانشناسان قرن بیستم بپردازد. بسته آموزش نقاشی خلاقانه، کاردستی و سفال:آموزش این بسته در جهت رشد مهارت هنری و آغازی برای تقویت خلاقیت فرزند شما است. البته قهر یا منع کردن متوالی فرزند اثر تربیتی آن را از بین میبرد. وقتی در صحبت کردن از واژه هایی که بوی اتهام و سرزنش میدهد، استفاده میکنیم ناخودآگاه طرف مقابل را به دفاع کردن از خود وادار میکنیم. در این مقاله به شکل طنز آمیزی نوشته شده بود که اگر روسو طالب درد و رنج است، فردریک کبیر پادشاه پروس از آنجا که دوستدار روشنفکران است میتواند این درد و رنج را برای روسو فراهم کند و به روسو پیشنهاد شده بود که به پروس بیاید.

گاهی به او امرونهی میکنید و بایدونبایدها را متذکر میشوید و راه را نشان میدهید اما همه این کارها با رعایت احترام و تجلیل انجام میدهید. به جای آنکه به او دستور دهید اتاقش را تمیز کند از او بپرسید: «اول کدام را سر جایش بگذاریم. این زن از هوش چندانی برخوردار نبود و روسو نمیگذاشت که این زن در سالنهای پاریس (که محفل زنان و مردان روشنفکر بود) همراه او حضور پیدا کند. »»، که برنده جایزه اول این آکادمی شد، شهرت یافت. تربیت عملی نیست که بلافاصه و در مدت کوتاهی نتیجه بخش باشد. در سال ۱۷۳۰، سفری به نوشاتل کرد که در آن سفر ملاقات کوتاهی با پدرش که دوباره ازدواج کرده بود داشت. مادام دو وارانس ابتدا او را به تورین فرستاد تا کاتولیک شود. من از خداوند خویش طلب فرزندان زیبا چهره و نیکوقامت ننموده ام، بلکه از پروردگارم خواسته ام فرزندانم مطیع او باشند و از او بترسند تا وقتی با این صفات به آنها نظر افکنم مایه چشم روشنی من باشند. به علت اندیشههای احساساتی و نو روسو، کمکم موجی از انتقاد و تمسخر از طرف روشنفکران و فیلسوفان این عصر همچون ولتر و دیدرو و دالامبر روانه روسو شد.

این دو اثر خشم پارلمان فرانسه و نیز هلند را برانگیخت، و حتی در ژنو و برن نیز ممنوع شد. فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. او سرانجام در روز ۲ ژوئیه ۱۷۷۸ به علت سکته مغزی، در منزل خود در نزدیکی پاریس چشم از جهان فروبست. ۴- ایجاد عادت های مناسب در خواب و استراحت، ورود به اطاق والدین، مشغول داری فکر و دست، نظافت خود و… از نظر روسو، فرزندان باید از استحکام شخصیتی کافی برخوردار باشند تا در زمان تصمیم گیری ها از نیروی خرد خود استفاده کنند و نه از عواملی خارجی و تقلید صرف. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که برخی از مردم به فرزند تفاخر میورزند (کهف، آیات ۳۴ تا ۳۹) و فرزند بیشتر را مایه تفاخر و بزرگی خود بر میشمارند و بدان بر دیگران تکبر میورزند و خودنمایی میکنند (مریم، آیه۷۷؛ و نیز سبا، آیات ۳۴ و ۳۵) همین تفاخر و تکاثرطلبی، آنان را از خود و خدا جدا میکند و موجبات شرک، کفر و انکار قیامت و معاد ایشان را فراهم میآورد. با توجه به شکل گیری بافت شخصیتی هر فرد در نخستین سال های زندگی، می توان گفت که کودک در رأس تعلیم وتربیت قرار گرفته و در مرکز توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید